Obsahový a technický správca

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webovej stránky je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Správcu obsahu a technického prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese portal@statistics.sk.