Kontakt


Štatistický úrad Slovenskej republiky

Informačný servis

Lamačská cesta 3/C

840 05 Bratislava 45

telefón: +421 2 50 23 63 35, +421 2 50 23 63 39, +421 2 50 23 64 25

e-mail: info@statistics.sk